top of page

Capital Area Phoenix ry

”Yhdistyksen kotipaikkana on Vantaa ja sen toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille mahdollisuus verkostoitua, harrastaa ja kehittää omien mieltymysten mukaista yhteistoimintaa urheilun, tanssin, musiikin ja taiteen parissa. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa pyrkimyksenä kehittää edellä mainituille kohderyhmille mahdollisuuksia monimuotoiseen harrastamiseen.”

 

Capital Area Phonix ry:n perustajajäseninä ovat pitkään lasten, nuorten ja aikuisten valmennuksessa toimivat valmentajat ja heidän perheensä. Toive luoda jotain uutta, joka tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden verkottua monipuolisesti poikkitieteellisesti ja taiteellisesti. Harrastaa omilla ehdoilla ja nauttia siitä, että voi yhdistysvapauden nimessä olla saman aikaisesti niin Capital Area Phoenix ry:n jäsen kuin myös jäsen vastaavissa yhdistyksissä ilman, että tarvitsisi profiloitua mihinkään yksittäiseen urheilulajiin, taiteenmuotoon tai tanssilajiin.

 

Yhdistyksenä haluamme tehdä pääasiassa yhteistyötä vastaavien tahojen, yhdistysten, oppilaitosten ja yritysten kanssa unohtamatta kansainvälistä ulottuvuutta. Kannustamme jäsenistöämme yhteistoimintaan erimuotoisten urheilun, musiikin ja taiteen harrastusten parissa. Uskomme, että vain yhdistämällä ihmisiä näiden alojen parissa ja eri alojen asiantuntijuutta, voimme tavoittaa lapsia, nuoria ja aikuisia sekä ikäihmisiä, jotka hakevat elämäänsä verkottumista eri yhteisöjen, harrastusten ja taiteen parissa. Motivoimalla jäsenistöämme verkottumaan poikkitieteellisesti ja tarjoamalla mahdollisuuksia yhteistoimintaan ja harrastamiseen jäsentemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti uskomme tekevämme myös yhteiskunnallista hyvää syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Yhdistyksen perustiedot:

Perustettu: 6.11.2015 Vantaalla

Osoite: Kankurintie 14A, 01260 Vantaa

Rekisterinumero: 216.038

Capital Area Phoenix ry nimenkirjoittajat:

Puheenjohtaja: Marie Stigzelius - Järvenpää

Varapuheenjohtaja: Jan Österlund - Vantaa

Talent School jaoston vastaava: Elise Luovula - Vantaa

 

bottom of page