top of page

21.2.2021

uuden taitoluisteluseuran perustaminen

Mainoskuva.png

Jälleen on se aika vuodesta, kun pieniä lapsia testataan taitoluisteluseuroissa. Lasten testaaminen on puhuttanut laajalti, onko testaaminen lapsen edun mukaista. Mikä on testaamisen tarkoitus? Mitä testaamisella mitataan? Miten testin tulokset esitetään lapselle itselleen?

 

Testin tulokset kertovat ensisijaisesti valmentajalle miten tämä on onnistunut valmennustehtävässään. Onko asetetut tavoitteet saavutettu vai tuleeko valmentajan tarkistaa asetettuja tavoitteita tai tarjotun yksilöllisen valmennuksen määrää suhteessa tavoitteisiin.

 

Viime viikkoina on huolen aiheena ollut se, että pienten lasten testaamisen tarkoitus yhdistyksissä on valita yhdistyksen jäsenistä ne, jotka saavat jatkaa yksinluistelua yhdistyksessä, ja ne jotka eivät saa jatkaa. Testin tarkoituksena toisin sanoen on se, kenen jäsenoikeuksia harrastaa yksinluistelua rajoitetaan ja kenen ei.

 

Kuinka hyväksyttävää testaaminen on, jossa pienet lapset testataan siksi, että heidät joko ohjataan vaihtamaan seuraa tai ohjataan muodostelmaluisteluun. Voiko tällainen yhdistyksen toiminta olla hyväksyttävää lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Ratifioimalla sopimuksen Suomen valtio sitoutuu muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi.

 

Sopimuksen sisällön keskiössä ovat syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemyksen kunnioittaminen häntä koskevissa asioissa. Tärkeintä on taata jokaiselle lapselle mahdollisuus olla lapsi.

Lapsen oikeus kehittymiseen tulee olla yhdistyksissä yhdenvertaisesti järjestetty. Kaikille jäsenille tulee tarjota mahdollisuus jatkaa kehittymistään yhdenvertaisesti. Jos toisille lapsille järjestetään heidän tason mukainen harjoitteluryhmä ja toisille lapsille ei järjestetä harjoitteluryhmää ollenkaan yksinluistelijana, toimitaan lapsen oikeuksien vastaisesti. Pakko ohjaamalla lapset joko muodostelmaluisteluryhmään tai vaihtamaan seuraa sillä, ettei heille tarjota testin jälkeen mahdollisuutta kehittyä yksinluistelijana kuulostaa loukkaavaan mitä räikeimmällä tavalla myös jäsenten yhdenvertaisuutta yhdistyksessä. Yhdistysautonomiaan nojaten ei kuitenkaan voida loukata muita perus- ja ihmisoikeuksia. Mutta kuka kantaa vastuun?

 

Capital Area Phoenix ry järjestää keskustelutilaisuuden yhteistyössä lakitoimisto LexEdith Oy kanssa. Keskustelun aiheena ovat lapsen oikeudet taitoluisteluseuroissa ja uuden lasten oikeuksia kunnioittavan taitoluisteluseuran perustamistalkoot. OSALLISTU JA VAIKUTA!

Ilmoittaudu keskustelutilaisuuteen 25.3.2021 mennessä: elise.luovula@lexedith.eu

bottom of page