top of page

KUTSU

Capital Area Phoenix yhdistyksen syyskokoukseen

 

La 30.12.2017 klo 14:00   

 

Paikka: CAP ry:n toimisto - Kankurintie 14 A, Vantaa

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä

liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten osalta

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan ja

varapuheenjohtajan tilalle enintään seuraavaksi kolmeksi toimintavuodeksi. Erovuorossa

olevaa puheenjohtajaa puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaa varapuheenjohtajaksi ei voida

valita välittömästi uudelleen. Varapuheenjohtaja katsotaan automaattisesti yhdeksi

puheenjohtaja ehdokkaaksi.

8. Päätetään jaostot ja niiden vetäjät (1 per/jaosto) sekä kuhunkin jaostoon laskutusvastaava

(1 per/jaosto) että päätetään jaostojen vastuujäsenten määrä ja valintatapa. Päätetään

jaoston mahdollisesta toimintamaksusta ja sen suuruudesta. Sovitaan jaostojen

raportointitavasta ja -aikataulusta hallitukselle. Jaostojen vetäjät ovat automaattisesti ehdolla

hallitukseen.

9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten (3-10) ja varajäsenten lukumäärä (1-3).

10. Valitaan jäsenten keskuudesta hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa oleva

jäsen voidaan valita uudelleen hallitukseen rajoittamattomasti.

11. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien

palkkioiden suuruus

12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa

13. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 5 pykälän mukaisesti vireille panemat muut

asiat.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Kokouksen päättäminen

15.12.2017

bottom of page